"Oszukani zakochani"-prezentacja podczas panelu dyskusyjnego Kwartalnika "Literacje"-Fabryka trzciny "Skwer" 2012 r.Warszawa.