Krokodyl – Tr±ba, projekt rysunkowy instalacji przestrzennej wyróżnionej i zamieszczonej w katalogu międzynarodowego pleneru rzeĽbiarskiego w Fuzhou w Chinach (ołówek na papierze, docelowy materiał: metal lub kamień, planowana długo¶ć: min. 25 m., 2003 r.)