Drzewo - sadzenie (drewno, metal, ziemia; wys. 7,5 m; Studenckie Warsztaty Twórcze; Berlin - Warszawa 1994 r.) Centrum Rze¼by Polskiej w Orońsku