Człowiek z czaszką (glina, wys. 120 cm., zadanie klauzulowe, ASP w Warszawie, 1995 r.) własność artysty