Plener rzeĽbiarski,"Galeria Ba¶ta T" Komarno, Słowacja 2003r.