Krokodyl – Tr±ba, projekt instalacji przestrzennej wyróżnionej i zamieszczonej w katalogu międzynarodowego pleneru rzeĽbiarskiego w Fuzhou w Chinach (modelina, docelowy materiał: metal lub kamień, długo¶ć: 40 cm., 2003 r.)