Kalejdoskop przestrzeni (olej na płycie, 25x30 cm., 2001 r.), własność artysty