Zarówno w twórczości rzeźbiarskiej, jak i malarskiej Miłosza Płonki dosyć wyraźne są inspiracje kulturami Dalekiego Wschodu, szczególnie czytelne w pracach, które artysta wykonał po rocznym pobycie w Indiach. W tym okresie powstało kilka rzeźb, które są mu wyjątkowo bliskie. Jedna z nich, zatytułowana „Dwa Kamienie Buddy”, zakupiona została przez Benares Hindu University. Kolejna rzeźba z tego okresu - ”Budda Kreacyjny 2000” stoi na terenie oazy orientalnej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, a inna pt. „Budda Niekonceptualny” w galerii "Baśta T" w Komarnie na Słowacji.

Ważnym dla artysty medium jest również rysunek. Za pomocą czarno - białej plamy i kreski portretuje ludzi - swoich krewnych, spotykane osoby, zapamiętane twarze.
 W 2001 r. Miłosz zilustrował serią grafik i rysunków „Milczenie”, tomik poezji brata, Przemysława Płonki.

Miłosz Płonka jest artystą wszechstronnym. Oprócz rzeźby i malarstwa artysta projektuje i wykonuje autorskie meble artystyczne. Ponadto zajmuje się też restauracją i rekonstrukcją mebli zabytkowych.